TERMINAI IR SĄLYGOS

1) Bendrosios pastabos
Šias bendrąsias pardavimo sąlygas (toliau – sąlygos) reglamentuoja Vartotojų kodeksas (Įstatyminis dekretas Nr. 206/2005) ir e. prekybos taisyklės (Įstatyminis dekretas Nr. 70/2003).

2) Pasiūlymas visuomenei
Svetainėje pateikiami produktai ir jų kainos yra pasiūlymas visuomenei pagal sąlygas, nurodytas Taisyklėse ir sąlygose bei pačioje svetainėje. Šio pasiūlymo sąlygos taikomos tik svetainėje atliekamiems pirkimams.

3) Kainos
Visiems užsakymams, siunčiamiems Europos Sąjungoje, taikomas PVM. Pristatymo išlaidos gali būti nemokamos arba apmokamos iš kliento ir yra atitinkamai pažymėtos pirkimo užsakyme. Produktams taikoma kaina, nurodyta svetainėje išsiuntimo patvirtinimo metu, neatsižvelgiant į ankstesnius pasiūlymus ar bet kokius kainų pokyčius, kurie galėjo atsirasti vėliau.

4) Užsisakykite
Pirkimo užsakymai turi būti pateikiami internetu, naudojant svetainėje pateiktą užsakymo procedūrą. Norėdamas sudaryti pirkimo užsakymą, klientas turi pateikti reikiamus asmens duomenis, kurie yra būtini, kad būtų galima atlikti pirkimą. Klientas teisingai užbaigia užsakymo procedūrą, jei svetainėje nepasirodo joks klaidos pranešimas. Pirkimo sutartis laikoma sudaryta, kai svetainės savininkas gauna užsakymą. Šiuo atveju užsakymo gavimas patvirtinamas išsiunčiant užsakymo patvirtinimo el. laišką kliento nurodytu el. pašto adresu. Šiame patvirtinime bus apibendrintai nurodyti įsigyti produktai, jų kainos (įskaitant pristatymo mokesčius), pristatymo adresas, užsakymo numeris ir užsakymui taikomos bendrosios bei specialiosios sąlygos. Klientas įsipareigoja patikrinti užsakymo patvirtinime pateiktų duomenų teisingumą ir, jei yra kokių nors pataisymų, per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo jų gavimo dienos apie tai pranešti mums. Bet kokias išlaidas, patirtas dėl laiku nepraneštų klaidų duomenyse, apmoka klientas. Automatinės sistemos sugeneruotą ir el. paštu perduotą užsakymo numerį klientas naudoja bet kokiame bendravime su svetainės savininku. Gali būti, kad tam tikrų produktų kartais nebus galima įsigyti; tokiu atveju, jei kliento pasirinktų produktų nėra, jis bus nedelsiant informuotas.

5) Pristatymo būdai
Prekės pristatomos naudojant specializuotus vežėjus. Pristatymo metu klientas privalo dalyvauti, kad būtų galima patikrinti, ar pakuotė nepažeista ir ar gauti produktai atitinka užsakyme nurodytus produktus. Pastebėjus matomus defektus, pavyzdžiui, neteisingą kiekį ir (arba) netinkamą gaminį bei ne vientisą pakuotę, klientas privalo apie juos pranešti transporto dokumente ir ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas po pristatymo el. paštu susisiekti su svetainės savininku.

6) Pristatymo išlaidos
Siuntimo išlaidos gali būti nemokamos arba apmokamos iš kliento ir yra atitinkamai pažymėtos užsakyme.

7) Paslauga
Informaciją apie garantinio aptarnavimo paslaugas klientas gali gauti svetainės skiltyje „Kontaktai” arba el. paštu info@fantinipelletteria.com.

8) Prekių mainai
Įsigytas prekes leidžiama keisti, jei jos nėra sugedusios ir (arba) pažeistos ir bet kuriuo atveju neturi nusidėvėjimo dėl naudojimo požymių. Medžiaga turi būti pateikta su tinkama pakuote (vokas/dėžutė ir pan.), ši pakuotė turi būti panaudota pakartotiniam prekių įvežimui, nuo prekių gavimo dienos turi būti praėję ne daugiau kaip 14 dienų. Pagal užsakymą pagamintos prekės nekeičiamos. Norėdami pakeisti prekes, turite susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu, nurodydami užsakymo nuorodas, keičiamus gaminius ir pranešti siuntimo adresą.

9) Teisinė garantija vartotojui
Vartotojas, kaip apibrėžta Vartotojų kodekso (toliau – Vartotojų kodeksas, 2005 m. rugsėjo 6 d. Įstatyminis dekretas Nr. 206) 3 straipsnyje, turi teisę pasinaudoti teisine garantija, numatyta pačiame Vartotojų kodekso 128-132 straipsniuose. Šioje garantijoje, be kita ko, numatyta, kad vartotojas, grasindamas netekimu, per 2 (du) mėnesius nuo įsigyto produkto neatitikties nustatymo dienos praneša svetainės savininkui apie bet kokį vartotojo nustatytą neatitikimą (Vartotojų kodekso 132 straipsnis). Gavęs tokį pranešimą, vartotojas turi teisę reikalauti gaminį pataisyti arba pakeisti, nepažeisdamas kitų įstatyme numatytų vartotojo teisių. Pirmiau nurodyta teisinė garantija galioja ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo gaminio pristatymo. Todėl pasibaigus šiam terminui svetainės savininkas nebus atsakingas už vartotojo nustatytus atitikties trūkumus. Jei gaminys pakeičiamas arba remontuojamas, garantijos sąlygos gaminiui, kuris buvo pakeistas arba kuris buvo suremontuotas, yra tokios pačios kaip ir originaliam gaminiui. Todėl bendra dvejų metų teisinės garantijos trukmė bet kuriuo atveju pradedama skaičiuoti nuo originalaus gaminio pristatymo. Bet kokiu atveju, reglamentuojant teisinę garantiją, daroma nuoroda į Vartotojų kodekso nuostatas, išdėstytas 128 ir tolesniuose straipsniuose.

10) Asmens duomenų tvarkymas
Svetainės savininkas tvarko klientų duomenis laikydamasis duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų, kaip nurodyta skyriuje „Privatumo politika” pateiktoje informacijoje.

11) Jurisdikcija
Bet kokius ginčus, susijusius su šios sutarties aiškinimu ar vykdymu, sprendžia tik kompetentingas teismas, nepažeidžiant Vartotojų kodekso taisyklių taikymo vartojimo pirkinių atveju.